יום שני, אוגוסט 30, 2004

משנה מקום משנה מזל

ברוכים הבאים בשם ה' ברכנוכם מבית ה'

כאן יוקם בעזהשי"ת בית תפֿילה לתורה ולחסידות.