יום רביעי, דצמבר 22, 2010

אַ וועלטס קשיא


"ואך למותר שאיסור חמור ואיום לקרות ולהסתכל בהוועב-סייט הנ"ל מלבד האיסור להשתמש באינטערנעט בכלל שאינו לצורך מסחר..."

והא אין איסור חל על איסור!