יום רביעי, מאי 02, 2018

וְתיִנוֹק לְלַמְּדוֹ סֵפֶר

Fundraising with GoGetFunding

מיר פריייען זיך צו מעלדן דעם עולם אַז דער קאַמפּיין צאַמצושטעלן געלט פאַר דעם קונטרס האָט זיך אָנגעהויבן אין ערנסט. אַז איר האָט דאָ הנאה געהאַט במשך די יאָרן פאַר אומזיסט בעט איך אייך יעצט איין מאָל צו העלפן אַרוסצוגעבן דאָס קונטרסל פאַר דער טובה און עתיד פון חסידישע קינדער.

אַ דאַנק!