יום שני, ינואר 03, 2005

נתן תתן

װי דער רעשט פֿון דער װעלט האָב איך צוגעקוקט דערשראָקן און ערשטױנט אױפֿן שרעקלעכן כּוח פֿון דער ים און די אומגלױבלעכע פֿאַרלוסטן פֿון דער צונאַמי. איך פֿאַרמאָג נישט אַ טעלעװיזיע און איך האָב מיך פֿאַרלאָזט אױף דער נעץ און אױך אױף די בילדער אין די צײַטונגן פֿון גופֿות װאָס שימלן אין דער זין, פֿון עלטערן װאָס זיכן די קינדער, פֿון קינדער װאָס האַלטן אױס די הענט אױף עסן און פֿון עסן װאָס קומט נישט אָן צו די הונגעריקע. איך האָב געזאָגט פֿאַר מײַנע קינדער װאָס דאָ גײט פֿאָר, איך האָב זײ געגעבן צו פֿאַרשטײן דער נױט פֿון די מענטשן און איך האָב זײ געבעטן אַז װען זײ לײגן זיך אַרײַן אין זײערע װאַרעמע בעטן זאָלן זײ טראַכטן אַ רגע פֿון קינדער װי זײ װאָס זײערע בעטן און זײערע גאַנצע הױז איז פֿאַרפֿלײצט געװאָרן.

ביז אַ טאָג צװײ האָבן זיך אָנגעהױבן די אַפּילן דורך בליץ־פּאָסט און דער נײַעס װיפֿיל מען האָט שױן צאַמגעשטעלט. איך האָב באַשלאָסן אַז איך װיל אױך געבן. איך קען נישט שטײן אין דער זײַט און צוקוקן װי אַזױפֿיל לײַדן און גאָרנישט טון. איך האָב עס אױך געטון צו װײַזן פֿאַר מײַנע קינדער אַז מיר אין אונזער הײם זענען פֿון דעם נישט פּטור װײַל זײ זענען גויים, װײַל זײ זענען װײַט און װײַל ס'האָט נישט קײן שום שייכות מיט אונז. איך האָב געפֿרעגט מײַנע קינדער צי זײ װילן געבן פֿון זײערע װאָכן־געלט. דער עלטסטער האָט געזאָגט ער װעט געבן אַ ניקל. מיר האָט עס געבײזערט, נישט אױפֿן נישט געבן נאָר אױפֿן שפּאָט. איך האָב געזען אין אים דאָס װאָס איך האָב אַזױ פֿײַנט בײַ אונזערע חסידים און הײמישע און װאָס איך פֿאַרמאָג דערפֿון אַלײן. איך האָב אים נישט געװאָלט צװינגן און איך האָב אים בלױז געמוסרט אױפֿן לײַכטשעצונג פֿון דער פּײַן פֿון אַזױ פֿיל מענטשן.

איך האָב מיך אַװדאי אױך געבײזערט װײַל זײן אומװילנדיקײט האָט רעפֿלעקטירט מײַנע צװײפֿלונגן. דער קאָפּ זאָגט טאַקע װאָס איז דען דאָ צו צװײפֿלן און דער האַרץ שרײַעט געװאַלד 'קוק װאָס דאָ טוט זיך.' גרסא דינקותא בוזשעװעט אָבער אױך און לאָזט זיך נישט אַזױ שנעל פֿאָפּן. אָפֿיציעל איז אונזער ליניע ורחמיו על כּל מעשיו און אַז אַ צײַטונג שרײַעבער אָדער אַ פּאָליטיקאַנט באַזוכט אין אונזער שיכטן זענען מיר מלא מיטגעפֿיל און מיטלײַד. אומאָפֿיציעל און װאָס טוט זיך למעשה איז אַ גאַנץ אַנדרע מסכת. די בהמות, און פֿון זײ איז אױך דאָ גענוג, זײ האַלטן אַז אפֿילו צו שפּירן טרױער איז צו פֿיל. די בהמות קען מײן אײַנטײלן אין צװײען. די װאָס האַלטן אַז כּל זמן אַ הײמישע ייִד איז נישט באַרירט האָט עס מיט אים נישט קײן עסק. ער האָט צו זײַן מײנונג אַ הױפֿן מיט מאמרי חז"ל װאָס װיבאַלד ליכּא מידי דלת רמיזי באורייתא איז דאָ דאָרט צו געפֿונען ראיות אױף די נאָבעלסטע זאַכן און אױף גענוג געמײנהײטן אױך. זאָגט פֿאַר די אירע מעשה ידי טובעים בים... באַקומט איר אַ נעבעכדיקן בליק כּאילו 'ער װײסט שױן אױך פֿון אַ שטיקל גמרא צו זאָגן', דער זעלבער סאָרט בליק װאָס מען באַקומט װען מען ציטירט דער רעפֿאָרמער גמרא פֿון טוב תורה עם דרך ארץ.

די סאָרט רעאַגירונגן קומט געװענדלעך פֿון אידיאַלאָגישע רעאַקציאָנערן פֿון װעם ס'איז דאָ פֿיל װײניגער װי מען װאָלט ערװאַרט װיבאַלד רוב עולם האָט נישט די װיסנשאַפֿט צו זיך קענען אַפֿילו מאַכן אידיאַלאָגיש. לעצטענס זענען דאָ די רעכטע אידיאָלאָגן און פֿון זײ איז אַ פּחד. זײ זענען אינגאַנצן עפּעס אַנדערש צו די פֿריערדיקע. זײ קענען היסטאָריע, זײ קענען גיאָגראַפֿיע, נוקמים ונוטרים װי זײערע גאָט װײסן זײ פֿון יעדן עוולה װאָס יעדער פֿאָלק האָט אין אירע היסטאָריע געטון פֿאַר כּלל ישראל און אין יעדן געשעעניש זען זײ דעם יד ה'. זײ האַלטן מיט יעדער ברעקל נײַעס װי ישראל איז אַ מחותן און זען װײַטער דאָס אַנטיסעמיטישקײט פֿון דער װעלט. מאַכט אָבער איבער זײ נישט קײן טעות. זײ רעדן טאַקע אַ מאָדערנער שפּראַך אָבער גלײבן גלײבן זײ גלײַך װי די אַנדרע. גאָט האָט באַשאַפֿן דער װעלט צוליב אונז און גאָט אַלעדיקט דער װאָס שרײַבט קעגן שרון אַ קריקאַטור פֿון זײַן גרױסן אחור. אַן ערד ציטערנישט אין איראַן איז צוליב זײערע שנאת ישראל, אונזערער אײגענער רבין איז דערמערדערט געװאָרן פֿאַר זײַנע 'רציחות' און יעצט אין סרי לאַנקאַ איז װײַל זײ זענען מוסלמענער און קוק זײ האָבן נישט געװאָלט נעמן הילף פֿון ישראל. מאַכט נישט אױס אַז נאָר מענטשן האָבן זײ נישט געװאָלט, מאַכט נישט אױס אַז אין די צײַטונגן איז געװען אַ מעשה פֿון אַ פּאַלעסטינער פּאָר פֿאָלק װאָס האָבן געהאָלפֿן אַ ישראלישע משפּחה װײַל צײַטונגן און אַנטיסעמיטישקײט גײן צוזאַמן װי מטות־מסעי. אױסער, פֿאַרשטײט זיך, די פֿרומע צײַטונג װאָס געהערן כּמעט אַלע צו דער לעצטער גרופּע.

בײדע זענען אָבער נישט קײן רוב און הודו לה' אױף דעם. רוב עולם איז אינטערסירט אין דער נײַעס, האָט רחמנות אױף די מענטשן אָבער צוליב נישט האָבן צוטריט צו די מאָדערנע פֿאַרבינדונגס מיטלן זען זײ נישט דער רױע פּײַן װאָס די כװאַלן האָבן אָנגעמאַכט. זײ זענען שטאַרק נתפּעל פֿון דער כּוח פֿון דער ים, שטאַרק צוטון צי דער חב"דסקער האָט אױך געװוּסט אַז ס'גײט פּאַסירן אָדער בלױז דער חפֿץ־חייִם, שטײן שעות און זענען דן דאָס גרײס פֿון די באָסעס און באַנען װאָס די כװאַלן האָבן געװאָרפֿן, זענען שטאַרק צופֿרידן אַז זק"א איז אַהין אָנגעקומן אָבער פּראַקטיש עפּעס טון פֿאַרדעם, עד כּאן. ס'האַנדלט זיך ברוך השם נישט מיט עגונות. װײַטער עפּעס געבן, איז זײ פֿרעמד אַרױס נעמן אַ פּרוטה פֿון קעשענע פֿאַר אַזאַ צװעק. קײן מליצה בריװ פֿון קײן רב איז נישט דאָ, אַ טײַ אָװענט װעט מען אױף דעם נישט מאַכן און אַ בעל מקובל װעט אײַך נישט צוזאָגן בני חיי ומזוני אױף אַהין צו געבן. אױסער דעם זענען די פּרטים װיאַזױ צו געבן אױך נישט פּובליצירט אין פֿרומע טײַטונגן און ממילא אַפֿילו אַז ס'פֿאַלט עמעצן אײַן װײסט ער נישט װי ס'קומט צו זײ אָן.

װיאַזױ צו געבן האָב איך געװוּסט אָבער דאָך איז עס מיר געװען מאָדנע. איך האָב בלױז אײנמאָל געגעבן פֿאַר אַ נישט ייִדישן צװעק, פֿאַר אַן אַנטי קאַנצר צדקה און דאָס איז געװען מיט אַ פּאָר יאָר צוריק. אין קאָפּ האָבן זיך מיר אױפֿגעשטעלט טענות אַז ס'איז קאָרופּט, און דער געלט קומט אַהין נישט אָן, און איך געב נאָר װײַל איך װיל עפּעס טון. בקיצור אַלע טענות װאָס איך קען ברענגן אױף יעדער צדקה צי ייִדישע צי כינעזישע אָבער דאָ האָט עס מיר עפּעס מער געשטערט װײַל איך האָב געװוּסט אַז איך געב נישט נאָר פֿאַר דער צונאַמי.

איך װאָלט מיך געפֿאָפּט װען איך זאָל מאַכן דעם אָנשטעל אַז איך האָב נאָר געגעבן פֿאַר דער צונאַמי. װיבאַלד איך װײס װי פֿרעמד דאָס קומט אָן פֿאַר מײַנע באַנדע איז געװען אין דאָס געבען אַ שטיקל מרידה. אַ װעג פֿון זאָגן צו מיר אַלײן אַז מײַנע װערדן און בילכערקײטן האָבן זיך געענדערט. באָדט אײַך געזונטערהײט אין אײַערע בלאָטעס, מײַנע קינדער צװינגט איר מיר אָפּצוגעבן אין אײַערע מוסדות, מיר נױטיקט איר זיך צו פֿאַרשטעלן אונטער מאַסקעס פֿון פּענע־נעמער אָבער איבער װאָס איך טו און װוּ איך לײג אײַן מײַן האַרץ און מײַן קעשענע זענט איר נישט בעלי בתים. איר דרשנט אײַך װײַטער װעגן עניי עירך און לערנט עס אָפּ צו מײנען די װאָס שטײן מיט אײַך אױף אײן פּאַרענטשע, ברענגט דעם חיד"א װען ס'לױנט אַז עניי ארץ ישראל זענען נאָך פֿאַר עניי עירך און איך װעל אָפּשיקן געלט קײן טײַלאַנד. שרײַבט אין אײַערע פּרעסע, די ענגלישע פֿאַרשטײט זיך, װי אײַערע מיטלײַד ליגט איבער אַלע ע' אומות אָבער מיר קענט איר עס נישט פֿאַרקױפֿן. איך װײס װי איר װאָלט פֿאַרשטײנערט אַ רב װאָס זאָל רעדן בײַ זײַן כּל נדרי דרשה, אָדער אפֿילו אױף זײַן שובֿבֿי"ם דרשה פֿון נױטיקע אױפֿן אינדיאַנישן ים. יאָ, איך זע אײַך אױס מאָנדע און אױפֿגעקלערט, באַשולדיקט מיר פֿון זיך מה יפֿיתן פֿאַר די גויים און זאָל דאָס זײַן מײַן ערגסטער זינד, און נײן ס'אינטערסירט מיך נישט װאָס זײ װאָלטן געטון װען ס'זאָל זײַן פֿאַרקערט. איך האָב אַ ברירה צו גײן מיט דער שטראָם פֿון דער װעלט אָדער מיט אײַערע שטראָם און איך װעל מיט קײן אײנס נישט גײן בלינדערהײט. ס'איז דאָ אַ גרענעץ צו אײערע שליטה איבער אונז. אַז דאָס מאָל גײט דער װעלטס שטראָם קעגן אײַערע װעל איך אײַך נישט בעטן מחילה דערױף.

דער בעסטער זאַך איז אַז צום סוף האָב נישט נאָר איך געגעבן נאָר מײַנע קינדער אױך. יעצט זאָל דאָס געלט אָנקומן װוּ עס קומט נאָר אָן. מיר קען מען נישט נאַרן װײַל איך װײס דאָך אַז רחמנא ליבא בעי.

60 comments:

Mindy אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
אנונימי אמר/ה...

I just wonder how much you gave

אנונימי אמר/ה...

mindy,
kk's post is talking exactly to people like you, those who say it doesnt matter if a person is not jewish u dont have to help, as a matter of fact there are alot of Israeli's that are out there, that can use ur help, and the way you talk of hastening the geulah, u sound a bit chabad oriented, I would therefore assume that you care about every jew, frum or not. Chabad's 3 centres are completely innundated, and they can use the donations for Jewish ppl who are suffering out there as well.

אנונימי אמר/ה...

קטלא: וואס מיינט 'בילכערקייטן'?
מינדי: דיין קאפ איז פארדרייט ווי א געפלאכטענע הבדלה, מיר ברויכן צו האבן מער קינדער כדי משיח זאל שנעלער קומען, ווען דער נאר וואלט נישט געווען מיינער וואלט איך אויך געלאכט, יא איך קען די מאמר 'אין בן דוד בא ער שיכלו הנשמות שבגוף' אבער זאגט וויפיל דארף מען צוהאבן ער זאל קומען? פאר זעכציג יאר צוריק האט משיח געהאלטן נענטער

אנונימי אמר/ה...

מינדי דו זעסט דאך מיט וועם מ'האנדלט דא פון אפענע אפיקורסים, ממלא זיך אנדערע פלעצער פון מענטשן וואס זאלן צושטייער געבן פאר אט די וויכטיגע צוועקן עם אינטערעסירט מער די גוים אין סרי לאנקא

אנונימי אמר/ה...

KK You are so right, just to let you know i gave allready my contribution,it was funny i was talking to a person that survived aushvitz and he tells me ah b"h there is no heimishe yiden ,so i look at him and i tell him how culd you talk this way you went thru hell how did you like when the world said ayh its only jews,C'ommon abissel harts ,anyways KK KEEP UP THE GOOD WORK

אנונימי אמר/ה...

What a well written piece there Katle,as usual your words are insightful, well thought out and inspiring.Inspiring you ask? yes, inspiring to see that there are still people amongst us who think for themselves and dont "go with the flow"(no pun intended when talking about tsunamis),and isnt it interesting that these same right wingers who look with disdain upon those of us who donate money to "nisht kan heimishe" are the same ones who at every opportunity will bring up President Roosevelts' lack of intervention for the benefit of the jews being killed in the concentration camps.Well, perhaps his advisers were telling him also that nah these people are not "heimishe" and dont deserve our sacrifice, and there they were asked to sacrifice much more then your sorry "chai" doallr donation.They are routinely taken to task for not sacrificing their lives for our forefathers,so once again the hypocracy is so vivid and open for all to see.However unfortunately 99% of our community do not have their eyes open to see, because they have been shut at birth,and are not to be opened untill its too late,what a sorry society we have created for ourselves,and im old enough to remember when it wasnt this way,but its getting worse and worse out here and praise be the lord for such individuals as Katle Kanye ,speaking up for us, and giving us a glimmer of optimism that maybe,just maybe there is hope for us to go biderech hatorah,and not be in this rat race of who could be more frum and who could be the biggest machmir, who could do less things on a Shabbos,who could deny himself the most allowed pleasures and on and on and on the list goes, so Ko Lechai,and keep your posts coming,you have a large audience out there and if only we would all band together and say what we really think and do what we really feel, things would be quite a bit different,but thats too much to ask for ,i guess, brocho and hatzlocho to one and all

Hoezentragerin אמר/ה...

Katla, you're echoing my feelings.
I still cringe every time my mother says,
"She's not well, Oif ale goyim gezokt..."
Personally I don't get it.

We were taught in school that on Pesach we only recite half of Hallel because the Egyptians, God's creations, albiet evil creatures drowned.

You're not gona find that line in the papers though.

Mindy אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
Hoezentragerin אמר/ה...

Mindy, I'm not out to hurt you, but be honest for a momement.

The reason why you want to have children is because it will bring Moshiach closer?

אנונימי אמר/ה...

Lekuvoid der rebbe shlita

It looks like the rebbe iz letztense in a groisa Stress, the way the last few posts were written, it misses the warmth the sholom aliechem'diga sweetness of bitterness and it gets transformed to bashevis singers rigza, and frustration. And it looks like it is getting posted B'LI editing.

I think you should go back to your original style, and if for any reason you decide to be "Adnay" (loshoin din), just say so, like der hieliger boira does.

Veschem haslichu

N.B.
Maybe I shouldn't dan you so quick, and the reason for your shtrengkiet is beacause it is di "YEMEI HASHOIVUVIM" or because this year is added TAT.

Shuloim

A Talmid that grew up in SATMAR (So I have the right to question my Rebbes.)

אנונימי אמר/ה...

DEAR MINDY,

WE ARE NOT MISINTERPETING YOUR COMMENT ITS JUST THAT YOU THROW OUT AN ACCUSATION AS IF KK DOSENT GIVE TZEDOKOH TO HIS BRETHEREN, WHAT THE HELL IS WRONG WITH YOU? DID HE MENTION ANYWHERE TAHT HE DOSENT GIVE HERE TOO, HE MERELY POINTED OUT ABOUT THIS INCIDENT ,AND # 2 WHERE DO YOU COME OFF SAYING THAT HE IS THROWING MONEY AROUND??? BY GIVINGTO THESE VICTIMS IS CALLED THROWING AROUND ? DO US ALL A FAVOR AND CREEP BACK IN YOUR HOLE LOCKED IN WITH ALL THE REST OF SAVAGES THAT YOU ARE AMONGST THEIR BREED.

אנונימי אמר/ה...

KK THANK YOU FOR YOUR LATEST POST IT IS BEAUTIFUL AS WELL AS HUMAN.

Mindy אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
אנונימי אמר/ה...

מינדעלע איך האב זייער ליב דיינע קאמענטס און איך האב גארנישט געשריבן קעגן דיר אז סדא איין משוגענער וואס האט ליב פרויען און דרייט דיר אראפ די קאפ דארפסטו נאכנישט ווערן דערשראקן.

אנונימי אמר/ה...

דער מנובל אבישי אין זיין בלאג נעמט זיך אן פאר ,מינדי,
די רבנים זענען גערעכט קעגן די אינטערנעט.

אנונימי אמר/ה...

LOL

one woman makes a comment and its lebedig in gehanim!

Shtreimel אמר/ה...

Mindy,
Other women post comments too. It must be something that you WRITE, not something that you ARE.

Isaac, Translate This! אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
אנונימי אמר/ה...

,Mindy
you got attacked because people are offended by what you say and are unable or unwilling to be kind in return. i have several objections to your comments:
1) you implied jewish lives are more valuable than other lives because jewish lives hasten the coming of moshiach. i don't share your underlying belief in divine redemption and the logic is problematic because more jews includes more apikorsim like me.
2) you equated donating to tsunami victims with throwing money around and when criticized for this, you denied the value judgment.
3) $10,000 per treatment sounds like putting money into the pockets of machers. i wish these doctors would quit exploiting and contributing to the notion that to be childless is a terrible fate.
i respectfully suggest that you be more thoughtful before you post. in particular, please consider that many in this forum question that which you take for granted.
girl

אנונימי אמר/ה...

Katle, ‎

With masterful control, an underlying universal compassion, and a realistic objectivity you ‎provide us the overall picture of contemporary neo-Hasidicism. ‎

Thank you so much for this post. I enjoyed every word of it. ‎

Warm regards,‎
Sapter

אנונימי אמר/ה...

MINDY,

FIRST OF ALL I WANT TO APOLOGIZE TO YOU FOR CALLING YOU NAMES, THATS NOT THE RIGHT WAY OF DEBATING,SO HERE IT IS IN PUBLIC I APOLOGIZE, IT WAS WRITTEN IN A MOMENT OF ANGER, BUT I STILL BELIEVE THAT YOUR MINDSET ABOUT THIS ISSUE IS NOT ONLY WRONG BUT ALSO INHUMAN AND ANTI YIDDISHKEIT.

קטלא קניא אמר/ה...

צו דער װאָס האָט געװאָלט װיסן װיפֿיל איך האָב געגעבן׃ ס'איז געװען אַזאַ סכום װאָס װען איך האָב עס זײ געגעבן האָבן זײ מיר שײן באַדאַנקט אָבער װען איך װאָלט עס געגעבן פֿאַר מײַנס אַ הײמישע מוסד װאָלטן זײ אַרױפֿגעקוקט צו מיר נאָך אױסצײלן די אײַנגעקנײטשטע שטרות, 'אפֿשר װילט איר עפּעס מוסיף זײַן.'

אנונימי אמר/ה...

KATLE

DIE BIST RIZIG, ES KUST MIR A SHMEICHEL

Isaac, Translate This! אמר/ה...

Nisht tzi zorgen Rabbayni, di bakooshes moysif tzi zayn vellen kimmen bekuroiv telephonish in dorch di post. Ich bin bakant bit di zachen vayl mayn vayb is a professional macher.

Also A Chussid אמר/ה...

Katley,

As a fellow chasidisher yingerman who enjoyed your blog for over a year now. I say thank you. On this topic, I myself for some reason decided a while ago to donate for the lung cancer association I convinced my wife that its ok cause if they do good in the end even Jews do benefited from them.

Isaac, is absolutely right they will start hounding you. Now I decided I’d rather give to mesheluni and I’ll show them a feig when I am not in the mood. Those goyim make you feel too guilty if you don’t give. To the mesheluni I don’t feel guilty when I show them I feig.

אנונימי אמר/ה...

Congratulations Katla!, Finnaly some people start to comment, its not dead here anymore!

Mindy אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
אנונימי אמר/ה...

why the hell should i give a cent?

do you know or care that Israel offered all its resources only to be rebuffed . i for one am insulted. fuck them all! im not giving a penny and they lost all the sympathy that i had.

אנונימי אמר/ה...

who is it that rebuffed israel? india? i believe they turned down other foreign aid, not just israeli, who knows why?

if they turned down israeli aid only, perhaps they were trying to make a statement about how israel should not decimate people it occupies while trying to look like a good guy internationally? i'll grant you the same argument can be used to turn down usa aid, i.e. don't pillage in iraq and pretend you care about third world people. maybe they figured they could afford to single out israel because the amount of aid was relatively insignificant. maybe they felt justifed in singling out israel because the israeli occupation of palestine is particularly brutal with no end in sight.

i understand the anti-semitism inherent singling out israel for crimes committed everywhere, e.g. china in tibet. i'm just leery of people crying anti-semitism whenever and however anybody criticizes the israel.

אנונימי אמר/ה...

good Mindy, don't bother. spare us.

FuckSayer אמר/ה...

Mindy,
Thousands of children are dying of hunger in those regins and you think that people who have everything good in life exept children come first?

Perhaps the infertile couples should ADOPT a few of the TSUNAMI ORPHANS and all the chrities will save money.

אנונימי אמר/ה...

screw you! "brutal OCCUPATION"? "PALESTINE"? are you a fucking neturei karta or satmar scumbag? or are you a leftist "peace" of shit? what the fuck are u talking about ? who started the intifadeh? who was ready to relinquish territory in exchange for "peace"? who is perpetuating the bloodshed?

and read up on your history and geography. there is no occupation. The west bank and gaza are just as part of ancient Israel as tel aviv and and haifa.

I reiterate. I have no sympathy for third world countries who side with "palestenians" period

Joe

אנונימי אמר/ה...

Dear KK
I have never commented to you before, but have wanted to many a time. I love your prose and appreciate your talent very much. Some people who know me have asked me whether I am KK. My response: I can only dream of having this talent. On this issue. I give to ALL worthy causes AND give it from MAASER. MAASER? to a goyishe org? Oy Gevalt!

NOT-KK

Isaac, Translate This! אמר/ה...

Don t call it hounding. Think of it as being them being mezacheh you to give again and more.

Mindy אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
galitzyane אמר/ה...

KK - you are getting out of hand, stay focused on our Yiddisher issues, our sheine yeidin, our chinuch, our mitzvas and masim toivem that we do etc. Of course it hurts to see what went on in Aisa, uber dein arbet shteit feel hecher fin dehm, azyoi hut men inz gelernt.

אנונימי אמר/ה...

You mean that some snooty in-bred chassidim wouldn't marry a thai convert.

Mindy אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
Isaac, Translate This! אמר/ה...

Firstly, the countries just hit by a tidal wave have bigger things on their minds right now than putting their orphans up for adoption, such as preventing disease and further death and protecting kids from being adopted by pimps. Then when they sort it out, perhaps, perhaps not, they might decide to allow adoptions. Regarding the status of such a child adopted by frum families, suppose they are not Jewish and can t be converted, so their parents can lovingly raise them as non Jews and they can marry anyone they wish. What's so awful about that? Love is love and a child is a child, so? Mashiach can wait

Mindy אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
אנונימי אמר/ה...

געוואלד!!!!!!!!!!!!!!
עס ברעכט א שוידערליכער רעקארד! איבער פערציג קאמענטס! שומו שמים על זה

אנונימי אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
Isaac, Translate This! אמר/ה...

Mindy, I m being neither sweet nor innocent, I m being cynical

אנונימי אמר/ה...

Katle, probally in your wildest dreams didnt you imagine what a firestorm your words would touch off, and it seems you have really struck a cord here with our anshei shlomeinee mentality,where we were taught when we paased cemeteries on the way to school outings(when it was still legal for our schools to take us out of the ghetto)to say kein yoivdee kul oivaychu hashem etc,and this stupid infantile and unbelievably selfish attitude of "bishveeleinee nivru hoo'oilum" and the whole universe was created for our purposes,thus we feel no pity for human beings who happened to not be born to jewish mothers and thus arent lucky enough to be the chosen ones,and now their entire purpose in life is to help us in our quests,and from the reaction to the rebbes words it is quite obvious that ppl feel uncomfortable deep inside with their attitude,and they are looking around to see if they are the only ones thinking that way or maybe other people are of the same mind, so katle thanks for being our shofar and keep up the good work and imagine how many ppl are reading your blogs and are not posting comments,so for the many of us who read your words with thirst ,thank you and keep up the good work

אנונימי אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
אנונימי אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
אנונימי אמר/ה...

i'd like to think the acrimony here is indicative of nothing more than the importance we all attach to concepts of charity and that it's simply a disagreement about where to give. in truth, we're smack up against our ugly xenophobia in the face of a disaster which should evoke only our deepest compassion and generosity. i don't think it's just one person's short-sightedness that generated 40-something comments.

am i the only one trying to distill all the converging factors that contributed to causing this firestorm and hoping kk doesn't hate it enough to stay away from widely relevant and highly contentious topics?

kk, i don't think you could have demonstrated your point better than some have done for you. now you just have to write a blog about how we disagree and watch us offer some fine examples.

girl

אנונימי אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
Mindy אמר/ה...

Thanks everyone for turning me away. I deleted all of my comments and am removing katle kanya from my bloglines. I hope you're happy that you succeeded in your missions.
To the ones who cursed me and insulted me: May G-d NEVER EVER EVER TEST YOU with the kind of difficulties and hardships I go through every day. May you only have good in your life and may you NEVER taste what it's like to live the life I do.
Have yerselves a nice day.

אנונימי אמר/ה...

No mindy! please don’t do that. We all love you here!

Isaac, Translate This! אמר/ה...

Hevre, some of us have been extremely mean to Mindy, going beyond civil discourse.

Sorry.

קטלא קניא אמר/ה...

איך קען מיך אױך נאָר אַנטשולדיקן פֿאַר פּערזענדלעכע באַלײַדיקונג פֿון מענטשן אָן קײן שום זינען און אַז איך האָב זײ נישט שנעלער אױסגעמעקט. כאָטש איך בין נישט מסכּים מיט מינדיס הערות איז זי פֿאַר דעם נישט חייב מיתה.

Mindy אמר/ה...

יישר כח פארן אויסמעקן די שוידערליכע באמערקונגען אויף מיין חשבון, כאטש עס איז צו שפעט און איך האב זיי שוין געליינט און זיי האבן מיר גוט וויי געטאן. (זאל עס זיין א כפרה פאר מיר...)
על כל פנים, איך אנטשולדיג זיך אויך פארן "היידשעקן" אייער בלאג - מיין איין באמערקונג האט נישט געדארפט פאראורזאכן אזא בהלה! איך וועל בלי נדר מער נישט שרייבן דא און עס איבערלאזן פאר די גרעסערע קעפ צו אנאליזירן אייערע ווערטער.
גוט שבת!

אנונימי אמר/ה...

hi everyone,
A gitten Erev Shabbos,
As one who has been through infertility myself, belonging to support groups seeing those with worse cases than myself, finally get what they need, I have to say this. It made me a more giving person,, I learned that everyone has tzuris,, it does not just strike at jews, or any one ethnicity in particular,, the yad Hashem is big,, and as Er git a patch, it doesnt only land on one type of people. I am surprised that Mindy has been through the hell she is going through, and from the bottom of my heart, I wish her only good, (may she raise her kinderlech with more openmindedness, im yirtzeh hashem!)and has not come out of it a more giving person.
Mindy I hope the Beshefer takes away your nisyoness really soon, but you also have to realise that HE created the world, and these Indians, and unfortunately there are plenty of Jews out there, (ugefureneh yidden also got killed in the Holocaust, Hitler didnt care,, why should u? and when Moshiach comes, they will have the same geulah u get) are all part of this world, and we as yidden who do give, just make a kiddish Hashem, which is the reason we were put on to this world to begin with.
OK Enuff rambling for today,,,
anonymously beautiful

אנונימי אמר/ה...

one more thing Mindy,
Come on, You are leaving the site because of a bunch of people who dont know anything about you,,,, -ncluding myself- I am sure you are made of tougher stuff,, something had to develop in your personality from the hell you go thru.
My grandfather used to say "Faf zeh alleh un"
Anonymously Beautiful

Isaac, Translate This! אמר/ה...

Entchuldigt, but I really need to give Rabayni a big yyasher koyach for giving and wanting that others should give.

אנונימי אמר/ה...

Katle,‎

I have just one more remark.‎

In my opinion, there is a reason why this disaster generated so much sympathy ‎throughout the world. It is because of the involvement in the disaster of so many resorts ‎favored by tourists from rich countries in the West and the richer parts of north-east Asia. ‎This has given it more prominence in those countries than the sheer horror of the fatalities ‎would have produced had it happened somewhere else. After all who noticed when ‎millions were dying in Congo’s wars? ‎

The Indian Ocean tsunami has been called the world’s worst ever natural disaster. In ‎terms of cold statistics, that is wrong, even as the estimated death toll climbs well past ‎‎160,000. Other earthquakes have killed more, especially in poor and populous countries ‎such as China: 600,000 or more in 1976, and 200,000 or so on two occasions in the 1920s. ‎Iran lost some 50,000 people to a quake in 1990 and a further 26,000 last year (exactly a ‎year to the day of the current disaster). It is not even the Indian Ocean’s deadliest ‎disaster, for tornados have often brought worse, most notoriously in 1970 when ‎Bangladesh lost about 500,000 people.‎

Sympathy to others and selfishness are both conditions of the human being. Just like two ‎sides to the same coin, the inclusion of one is in essence the seclusion of the other. There ‎is no love but self-love, for as social beings our existence depends on it.‎

Regards,‎
Sapter

אנונימי אמר/ה...

yes, sapter. and the news reports went something like "50,000 indonesians dead; 2 americans missing"
girl

אנונימי אמר/ה...

katle i cand believe you money to the tusanami victims, i am in shock! did you read what ahron of satmer.blogspot write? please dont give a penny anymore do them