יום חמישי, פברואר 03, 2005

אַ שטיקל כּלי יקר

איך האָב נישט אַזױ װאָס צו שרײַבן די װאָך און צײַט איז אױך קורץ װעל איך בלױז נאָכזאָגן אַ שטיקל כּלי יקר אױף די װאָכעדיקע סדרה.

וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו׃ לומר לך דווקא שרוצה להיות עמך במלאכתו ורוצה להקים עמך אז אתה מחוייב לסייע לו. אבל אם יושב לו ואומר הואיל ועליך מוטל הדבר חייב אתה להקים לבד, על כן אמר וחדלת מעזוב לו כי מלת לו אין במשמעתו עמו, כי מותר לך לחדול מלעזוב לו כשאינו רוצה להיות עמך.

ומכאן תשובה על מקצת עניים בני עמינו המטילים את עצמם על הציבור ואינן רוצים לעשות בשום מלאכה אף אם בידם לעשות באיזו מלאכה או איזו דבר אחר אשר בו יכולין להביא שבר רעבון ביתם וקוראים תגר אם אין נותנים להם די מחסורם. כי דבר זה לא צוה ה' כי אם עזוב תעזוב עמו הקם תקים עמו. כי העני יעשה כל אשר ימצא בכחו לעשות ואם בכל זה לא תשיג ידו אז חייב כל איש מישראל לסעדו ולחזקו וליתן לו די מחסורו אשר יחסר לו ועזוב תעזוב אפילו עד מאה פּעמים.

3 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

רבינו
ווען איז דער כלי יקר יא גוט און ווען נישט

אנונימי אמר/ה...

keep up your great work (like the klie yokor)


THANK YOU

Isaac, Translate This! אמר/ה...

Dacht zich mir as Rabayni hot nuchgezukt di Klay Yukor inz tzi dermanen as oib mir villen as er zol inz tzihelfen kimt as mir zollen zich mishtatef zayn mit em ut doo

http://tinyurl.com/tg2p

Entshuldikt Rabayni ich hob getracht tzi komentiren in echte Yiddish amul hut der menivel apikoires Yoshev al Hageder gehat a link tzi a virtualle ksyboard ober siz dort mer nisht do efsher kent ir farzorgen unz azay keyli

A groysen yyasher koyach