יום שני, מרץ 14, 2005

איך נפלת מן השמים הילל בן שחר?

לאָמיך מקבל פּנים זײַן צװײ פֿרישע בלאָגס׃ דער ערשטער איז אַ לײַטיש געשריבענער ייִדישער בלאָג, אַ קלאָרער בילד, װאָס איך האָב באַטיטלט דעם שטיקל מכּח זײַן לעצטן בלאָג.

און דער צװײטער איז אַן ענגלישער בלאָג װאָס שרײַבט לײַכטשעציק און מיט אַ מאָס סאַטיריע װאָס מאַכט אים אַ פֿאַרגעניגן צו לײענען. ער רופֿט זיך אַ ייִנגעלע און דער בלאָג בן שמונה עשרה לקאָפּװײ. צי דאָס איז אַ קטן אין אַ צי גרױסן קאַפּעליטש אָדער אַ גדול אין אױסגעװאַקסענע הױזן, טוט אַלײן באַשליסן.

תגובה 1:

yingele אמר/ה...

Kotle, a dank faren adviertisement! Zats gebencht! Ich main ich bin a koton in a groise kapelhitch ;-)