יום חמישי, אפריל 30, 2009

מצא אשה מצא טוב

שלום עליכם! מזל טוב! מזל טוב! פשׁי יאַ, אַזאַ גאַסט! אַ לאַנגע צייט זיך שוין נישט געזען. אַבי מען טרעפט זיך אויף שמחות. נו, וואָס מאַכט מען עפעס? די קינדער? אַ! געלויבט דער פון אויבן. ביי וויפיל האַלטסט דו שוין? אַזוי, פיר, נו, דער אייבישטער זאָל ווייטער העלפן. חיים ברוך איז אויך געקומן? וואָס איז? איך האָב געהערט עס גייט אים שווער. אַזוי געפערליך איז טאַקע? נו, מי שאמר לחומץ וידליק... דאָס איז דיינס? קניינעהאָרע, אַזוי געוואַקסן, אין וועלכער ישיבה לערנט ער? וועלכער מסכת לערנסט דו? אַזוי, האיש מקדש, איז זאָג, אין שליח לדבר עבירה צי יש שליח לדבר עבירה? און פון וווּ לערנט מען עס אַרויס? קענסט דאָך יאָ, אותו הרגת בחרב בני עמון. שוין, און אַזוי עפּעס אַנדערש? ביסט געקומן מיט דיין ייִדענע? ביי וועם ביסט דו נאָר אַן איידעם? יאָ, איך געדענק שוין, דו האָסט אַ שוואָגער וואָס הייסט מנחם לייב, ניין? אַ, יאָ, מנחם יודל, וואָס מאַכט ער עפּעס? קינדער? פּרנסה? ער האָט אַ זין מיין איך. ער האָט שוין אַ שידוך געטון? מען האָט אים אָנגעטראָגן פאַר מיינס אַ פּלעמעניצן. איך ווייס נישט וואָס עס דערפון געוואָרן. ער, גדליה נוסבוים האָט זיך מיט דעם געפּאָרעט. ניין, ער איז נאָך נישט אַ חתן? זי אויך נישט. נו, אפשר קען מען עפּעס מאַכן. מען זאָגט ער האָט נעבעך דער מחלה וואָס דער בלוט שטעלט זיך נישט אָפּ. איך הער ביי זיין ברית איז געווען לעבעדיג. נעבעך. נעעעע בעעעך. השם ישמרנו. איך וועל דיר זאָגן, זי איז גאַנץ אַ פיינע זאַך. זי הינקעט אַביסל און זי האָט אויך אַ רויטע צייכן אויפן פּנים. יאָ, שוין פונעם געבורטס. אַזוי, ער איז שוין איין און צוואָנציק? שוין, אַז מען רעדט שוין, אין אָנהייב האָט זיך מיין שוואָגער געוועלט. וואָס האָט ער געמיינט וועט ער שוין טרעפן? אַ האַלבערשטאַם וועט אים נישט נעמן. יעצט ווייסט ער שוין וואָס ער האָט... איך מיין מען קען עפּעס דעריבער טון. איך וועל בעטן מיין רביצן רעדן מיט איר שוועסטער. דאָס מיידל איז שוין דריי און צוואנציק נעבעך. אַזוי זיך צו מישטען. דו מיט דיין יידענע קענען איר אָנקוקן. איך בין זיכער מיין רביצן קען עס אלעדיגן. איך מיין אַ רויטע צייכן איז נישט קיין מעלה אָבער דער עיקר איז אַז זי איז אַן אויסערגעווענטלעכע בעל מדות טובות. ווען אונז דאַרפן בייביסיטינג אָדער סתם אַ טובה איז זי תמיד די ערשטע. ווייסט דאָך שקר החן והבל היופי. איך האַלט עס קען זיין גאָר אַ גוטע זאַך. שוין לאָמיך גיין זאָגן מזל טוב פאַר די מחותנים. ביז ווען ביסטו דאָ? ווי שטייסט דו איין? איז וועלן מיר רעדן.

4 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

WTF?

אנונימי אמר/ה...

go back to sleep, alte vepper

פסיכולוגיה אמר/ה...

איזה יופי! בהחלט מזל טוב! מצא אישה- מצא מרפא! זוגיות כל כך חשובה לבריאות הנפשית והיא חשובה לבריאות הפיזית :)

מנהל עסקים אמר/ה...

if i could read Yidish, i could have done a better comment
:)