יום רביעי, מאי 25, 2011

והיה בית יעקב לאש ובית יוסף להבה ובית דוד לקש

lau skver bubble - Copy

2 comments:

מתלקחת אמר/ה...

די סקווירא זשיהאדיסטן מיינען אז זיי קענען פארברענען אויפן שייטער הויפן יעדער וואס גייט נישט אין שפאן מיטן פירער.
ס'איז שוין העכטס געקומען די צייט זיי זאלן זיך אויסלערנען אז זיי וואוינען אין א דעמאקראטישע מדינה, אין אז ס'געפעלט זיי נישט, קענען זיי זיך פאקן פעק און זיך אריבערציען צו א דריטע וועלט לאנד.

Mordy אמר/ה...

חחחח!! אן אמת'ע חסיד. ער ווייסט ניטאמאל וואס חציו מיינט. אויב איך מאך נישט קיין טעות איז דאס דער וויץ :)