יום שלישי, ספטמבר 25, 2012

אין הימל אַ יריד

אין הימל אַ יריד

11 תגובות:

מזכה את הרבים אמר/ה...

פארוואס זענען די אנגעפארענע בחורים אויפן וויטעבסקער זייט פון די וואגשאל?

אנונימי אמר/ה...

דער צדיק האט זיי דאך אלע געפונען אין שיל און געזאגט צל קורתך באו בנים אשר נגרשו. ווער מען זאגט אנו מתירים להתפלל עם העבריינים איז אויף מטה צו זיין לכף חובה?

קטלא קניא אמר/ה...

דער צדיק האט זיי דאך אלע געפונען אין שיל און געזאגט צל קורתך באו בנים אשר נגרשו. ווער מען זאגט אנו מתירים להתפלל עם העבריינים איז אויף מטה צו זיין לכף חובה?

אנונימי אמר/ה...

וואס איז טייטש "אסן בלעטער"?

אנונימי אמר/ה...

I think he means fall leaves.

אנונימי אמר/ה...

א דאנק דיר

אנונימי אמר/ה...

Osen is the Russian word for fall

אנונימי אמר/ה...

זייט מיר מוחל, אבער נאך א טייטש:

וואס מיינט "סטאזש" אין דער קאנטעקסט?

...אפילו אויף סטאזש וואלט איך דיר נישט גענומען...

אנונימי אמר/ה...

און וואס מיינט "אלעדיקט", און "געסיקעט"?

אנונימי אמר/ה...

From the context gesiket seems to mean hissed. aledikt means arranged and is also an expression for ok or done.

Not sure of stazh.

אנונימי אמר/ה...

אנבעליוובל ארבעט.
גלייבט זיך שווער מיר פארמאגן היינטיגען דור אזא גדול.
יחי אדונינו מוריני ורבינו.
מיר וואלטן געדארפט מוצאי יו''ט אהיים באגלייטען ר' קטלא מיט ברענעדיגע פאקלען.
זאל ער שטיין אויפ'ן פארטש אין זאגן פאר אונדז ווי אזוי מניצט אויס די לאנגע ווינטער נעכט.
יחי