יום שלישי, דצמבר 10, 2002

קינדלן און אַרבעט

א.'ס חבֿרטע װאַרט אַ קינד און זי רעדט זיך אָפּ אַז זי דאַרף קאָכן נאַכטמאָל'ס יעצט פֿאַרן קינד ביז פּסח, און זײ אַװעקלײגן אינעם אײַז־קאַסטן.

זי האַלט שױן בײַ נומער זיבן, קנײנעהאָרע אױף גאַנץ כּלל ישראל געװוּנטשן, און זי קען באַשטײן אַז נומער אַכט זאָל אַביסל װאַרטן. װאָס טוט אױף דעם אַן אשה כּשרה? דער פּיל צי אַנדרע מיטלען איז דאָך נאָר פֿאַר 'מאָדערנע' װײַל ס'איז דאָ אױף דעם גרױסע שאלות, װײַטער דער 'נאַטירליכער' װעג פֿון זיך פֿאַרמײַדן פֿון סעקס אין מיטן חודש האָט טאַקע אַ היתר פֿונעם פּױפּסט אָבער װאָס פֿאַרשטײט דען דער פּױפּסט צו ייִדישקײט. חוץ פֿון דעם איז עס אַ גרױסער מצווה זיך צו פֿאַרקניפּן דווקא אינעם ליל טבֿילה װאָס דעמאָלסט איז אַ שעת הכּושר צו באַשאַפֿן הױכע נשמות און דעמאָלסט פּערצופֿאַל איז אױך װען די מצווה איז מערסטע מסוגל צו מאַכן דער פֿרױ טראָגעדיק. און פֿון דעם קענט איר זען דער חכמה פֿון חז"ל אַז זײ האָבן זיך פֿאַרזיכערט אַז מען זאָל נישט קענען געפֿונען עפּעס אַ ייִדישע דרײ זיך אַן עצה געבן װי די קאַטאָליקן. חז"ל זענען דאך סוף כּל סוף געװען ייִדישע קעפּ.

א.'ס חבֿרטע האָט אָבער יאָ אַן עצה. בשעת װען זי געבט צו זײגן איז זי פֿאַרזיכערט. איך האָב שױן געהערט אין שיל פֿון מענער אַז מען איז אַזױ אױך נישט פֿאַרזיכערט 'מאַן װאַב איז מיבײרעס געװאָרן בשאַס'ן זײַגן' אָבער מיט איר געלונגט עס יאָ. נאָר װאָס דען, זי האָט זײער אַן אײדלער סיסטעם און טאָמער פֿאַרפֿעלט זי צו געבן זײגן איז זי אַלעדיגט. און אַז די קינדער צי דער מאַן זענען הונגעריק און דאַרפֿן עסן קען זי װערן אַן אונס, און כאָטש אונס רחמנא פּטריה קינדלן זיך האָט אָבער אַנדרע דינים. דערפֿאַר האָט זי נאַכטמאָל אינעם פֿריזער ביז פּסח און אַזױ אױף אַפּאָר חודשים איז זי פֿאַרזיכערט מנוחה.
---------------------------------------------------------------------
אַ פֿירמע האָט געקלערט מיר געבן אַרבעט, שטעלט זיך אָבער אױס אַז זײ דאַרפֿן מיר אױך אױף שבת נאָך מיטאָג. שבת אַרבעט אפֿילו אַ ייִדישע קי אױך נישט איז כּל שכּן איך. אַ גרױסע בעל בטחון פֿאַרזיכערט מיר אַז נאָך אַזאַ מעשה װאַרט זיכער עפּעס אָפּ שױן באַלד. איך בין אָבער נישט אַזױ זיכער.

אין תגובות: