יום שבת, ספטמבר 05, 2009

שני דרכים לפניך

יאָ שרייבן אָדער נישט שרייבן.

וואָס צו שרייבן, איז אַ צווייג פון נישט שרייבן און עס פאַרענטפערט זיך אַז מען גייט אויפן צווייטן שטראָז.

תגובה 1:

laura אמר/ה...

Oh, I kept the first for another day
Yet knowing how way leads on to way
I doubted if I should ever come back