יום שבת, ספטמבר 15, 2012

הגיע זמן גאולתכם

קומט יונגן און לייט
שאַלט מיט אַ שופר
וואַרפט איין די מויערן
מאַכט אויף פאַר אַנטלויפער
אַ ספר תורה אייער לעבן
און איר זענט דער סופר
נאַשט פונעם עפּל
דער האָניק איז זיס
הגיע זמן גאולתכם

מיידלעך און ווייבער
כאַפּט אייך די פּעק
קומט גיין צו תשליך
און שווימט אייך אַוועק
פאָרט מיט די ווינטן
לאָזט די קייטן ביים ברעג
דער הימל איז בלוי
דאָס וואַסער איז פריש
הגיע זמן גאולתכם

היום הרת עולם
די וועלט האָט געשוואַנגערט
מיר זענען די קינדער
נאָר מער נישט געפאַנגן
הייבט שטאָלץ אַ פאָן
מיט הויכע געזאַנגן
פרייט אייך אין טאָג
כי קדוש היום
הגיע זמן גאולתכם

קומט רעדנער און שרייבער
ברענגט ווערטער צו גיסן
שאַרפט אייער פּענע
די טינט מעג שוין פליסן
ימלא שחוק פינו
לאָמיר אַלע געניסן
געקומען די צייט
צו ליבע און פרייד
הגיע זמן גאולתכם

מאַמעס און טאַטעס
די קאָך איז צו הייס
שליסט אויף דער טיר
און ווישט אייך דעם שווייס
לערנט אייך פון אונז
און נייט צו דעם רייס
מאַכט אויף די אָרעם
די צוקונפט איז דאָ
הגיע זמן גאולתכם

רבנים דיינים
נוגט פון אַ שטיין
וואָס רופט איר אַן עולם
ווען ביי אייך איז נישט ריין
איר קענט מאַכן תקנות
אויף מרור און חריין
שנהיה לראש
און נאַט אַייך אַ פייג
הגיע זמן גאולתכם

ברודער און שוועסטער
קומט אריין פון דער קעלט
רייך זענען מיר
אפילו אָן געלט
מאַכט אויף די אויגן
נאַשט פון דער וועלט
די צייט איז געבייט
דער מאָרגן איז היינט
הגיע זמן גאולתכם

2 comments:

אנונימי אמר/ה...

what the heck was this all about?
did not get it at all,would you mind and explain this

אנונימי אמר/ה...

ווער ס'פארשטייט פארשטייט...