יום רביעי, אוקטובר 23, 2002

מזל טוב!

מזל טובֿ ס׳יז הײַנט דורך געפּאַלן דורכן פּאָסט קעסטל אַ חתונה אײַן לאַדענונג צו אַ חתונה פֿון אַ פֿעטער מיט זײַן פּלעמעניצע. זאָל זײַן מיט אַסאַך גינעטיש נחת!

אין תגובות: