יום שלישי, אוקטובר 08, 2002

מײַן ערשטע בלאָג - אַ פּריװ

איך האָב נישט צופֿיל צײַט הײַנט װײַל איך דאַרף גײן זוכן אַרבעט שרײַב איך נישט מער בלױז אױף צו זען צי עס געלונגט שרײַבן אױף ייִדיש. דאַכט זיך מיר איך װעל מיזן טױשן די פֿאָנטן.

אין תגובות: