יום שישי, אוקטובר 25, 2002

ברוך שפּטרני!

ברוך שפּטרני! מורי ורבותי ורעבעצענותי!פֿאַר אײַערטװעגן האָב איך מיר פֿאַרגינט $14 דאַלער אױף צו װערן אַ [ישראבלוג] בלאָגער מומחה. דערפֿאַר װעט איר פֿאַרדינן אַז אױף מײַנע [געװעזענע] בלעטער װעלן אײַך מער נישט האַקן אין טשײניק רעקלאַמן און נאָך מרעין בושין װאָס קענען אײַך גורם זײַן ביטול תּורה װען איר קומט לערנן מײַן דף היומי. און איך װעל מיך אײַנקױפֿן אַביסל עולם הבא. אַ קלײניקײט?

אין תגובות: