יום שלישי, נובמבר 05, 2002

אַ גוטן חודש!

בײַם אָטובוס סטאַנציע שטײט אַ ייִד און קוקט אַרײַן אין אַ ספֿר. אונטער זײַנע פּלײצעס שטײט אַ בן נח און פּראָבירט זען װאָס ער לײנט. איך גײ דורך דער באַנק שטײט װידער אַ יונגערמאַן מיט אַ ספֿר און װאַרט דער באַנק זאָל זיך אױפֿמאַכן און איך טראַכט ואני אנה אני בא.

שױן ראש חודש כּסלו און איך האָב נאָך אַלץ נישט אָנגעהױבן מיט מײַנע אינטערנעמונגן פֿונעם נײַ יאָר. איך האָב נאָך אַלץ נישט אַ שיעור איעדען טאָג אױף אַ בלאַט גמרא, נאָך אַלץ נישט אָנגעהױבן דער ענגלישער ש"ס (שײק ספּיר) מיט זײַנע זעקס און דרײסיג מסכתּות -איך האָב געקלערט מאַכן אַ דף היומי פֿון אַ צענע אַ טאָג- און נאָך אַלץ נישט ד׳זױס׳ס יוליסעס און דער צײַט ריקט זיך.

איך גײ דורך אַ תּלמוד תּורה, אַ טאַטע ברענגט די קינדער אין חדר מיט אַ טאַץ איבערגעדעקט מיט זילבער פּאַפּיר. צװײ ייִדן שמוסן אױפֿ׳ן גאַס. װאָס איז דאָס? אַ סיום. פּססססס. טאַטע׃ קענסט עס אַלײן האַלטן? יאָ. האַלט גוט אָן.

אַ גוטן חודש!

אין תגובות: