יום שישי, נובמבר 01, 2002

צװײ עקדות יצחק

פֿאַרגלײכט די צװײ מאָלונגן פֿון דער עקדה. זעט װי בײַ קאַראַװאַדזא איז אבֿרהם האַרט און דער מלאך מיז אים צוהאַלטן מיט כּח װײַל ער ברענט אױף שחיטה. און כאָטש מען זעט אױף אבֿרהמ׳ס פּנים זײַן װײטוג װײַזט ער אױך יצחק׳ס געשרײַערײַ און פֿון דעסטװעגן װיל דער מעסער שנײַדן.

װײַטער בײַ רעמבראַנטן איז אברהם דערשראָקן, ער גלײבט אַלײן נישט װאָס ער גײט דאָ טון. דער מלאך דאַרף אים בלױז אָנרורן דער האַנט און דער מעסער פֿאַלט שױן אַרױס. יצחק איז דאָ אינגאַנצן פּאַסיװ און ער לאזט זיך שחטן און פֿאַרדעם פֿאַלט טאַקע דער לעכטיקײט אױף יצחק, דער עולה תּמימה, און נישט אױפֿן חלף װי בײַם אַנדרן

קאַראַװאַדזאָ

רעמבראַנדט

אין תגובות: