יום חמישי, ספטמבר 09, 2004

ימי הרחמים והסליחות

ראש השנה איז שױן אױפֿן שװעל און מײַנע מנחה מעריבס זאָל גאָט אָפּהיטן. שחרית לױף איך אין שיל, װען איך קען בלײַב איך אױף תקיעת שופֿר אָבער מנחה מעריב גײט עפּעס נישט. הײַנט בין איך אָנגעקומן אין שיל אַזױ צװישן דער שטילער און דער הױכער שמונה עשרה, װען יעדער דרײט זיך אַרום און צײלט און נוקעט און צײלט װידער װײַל בײַ ונשאם האָט ער פֿאַרגעסן צי ער האָט זיך שױן אַרײַנגערעכענט און אײנער האָט געכאַפּט אַ שפּאַציר און קען זײַן מען האָט אים אױך צװײ מאָל געצײלט. שפּעטער דרײט ער זיך אױס און נאָך אײנער האָט אױסגעטרױטן און ער הײבט װײַטער אָן הושיעה את עמך און בעליװ מי דאָ זײ ניד אַ ישועה. די שנעלע דאַװענענרס הײבן אָן נוקן און קלאַפּן אױפֿן טיש מיטן בײנדל פֿון דער וארשתיך פֿינגערל. מען שרײט 'באָריך, באָריך' און דער בעל תפֿילה שרײט צוריק אַז דער װאָס האָט יעצט אױסגעטרױטן האָט זיך נישט געשטעלט מיטן מנין קען מען אים נישט אַרײַנרעכענען, און אַ צװײטער שרײַט מען קען יאָ װײַל אױף אַ זעקסטער טױג ער טאַקע נישט אָבער אױף תשעה עונים איז ער יאָ גוט און ענדלעך טרעט אױס דער מדקדק װאָס טאָג טעגלעך כראָפּעצט ער פֿאַרן רבונו של עולם זײנע מכלכל חייםס, זשומט בײַ למען תזזזזכּרו און שפּײַט לטוטפֿות און גאָט נעמט זײַן שפּײַעכץ און לײגט עס אַװעק פֿאַר טל תחייה און ביז אַהין באַקומט ער בזכות דער יריקה והריקותי לכם ברכה, און װען ער טרעט אױס שטעלט זיך ענדלעך דער בעל תפֿלה.

און איך בין אַזױ אַרײַן אין שיל און דער גבאי, דאָס הײסט דער שאַץ־מאַץ בײַ שחרית קומט צו מיר צו 'ביסט געקומן פּונקט אין צײַט צו קדושה' און להכעיס האָב איך מיך געשטעלט שמונה עשרה בײַ שומר ישראל אָן צו טראַכטן אַז ס'קומט קריאת התורה. בײַ קריאת התורה האָט מיר באַנק געטון אַז איך האָב נישט געקענט זאָגן ברוך ה' המבורך אָבער כאָטש בײַ לא יאבה ה' סלוח לו האָט איך געקענט מיט האַלטן. און ס'איז מיר אײַנגעפֿאַלן װאָס איז ערגער? צו האַלטן אַז גאָט האָט געשריבן דער גאַנצער תורה מרישא ועד גמירא נאָר װיבאַלד דער װאָס האָט געשריבן בראשית ברא האָט נישט געשריבן אתם נצבים היום על כּרחך מיז זײַן מער װי אײן גאָט, אָדער לעולם איז גאָט אחד יחיד ומיוחד און מענטשלעכע הענט האָבן זיך אַרײַנגעכאַפּט אין זײַן לקח טוב? אַז טוב לי תורת פּיך מאלפֿי זהב וכסף קען מען נישט באַשולדיקן אַפּאָר צדיקים פֿאַר אַרײַן שטעקן די הענט. איך בין געבליבן מיט אַ תיקו.

אױפֿן באָס זענען געװען אַפּאָר מײדלעך, דער באָס איז דורכגעפֿאָרן אַ פּאָר פֿאָלק און אײן מײדל זאָגט פֿאַר די אַנדרע קוק דאָרט גײט חאַני. די אַנדרע האָבן געכאַפּט נאָך אַ בליק װיאַזױ זי זעט אױס אין אַ שײטל, און אײן מײדל זאָגט פֿאַר אַן אַנדרע , זי'ז אין דײַן קלאַס, נײן? און זי ענטפֿערט, אָבער זי איז אײנס פֿון די עלטסטע און איך פֿון די ייִנגסטע, איך בין קױם נײַנצן. ומענין לענין באותו ענין אַ פֿרױ דערצײלט אַז אַ שדכנטע האָט איר אָנגעטראָגן אַ שידוך און זי האָט עס אָפּגעזאָגט, און דער שדכנטע האָט זיך גענומן צו אירע בײנער. װער מײנסט דו דו ביסט? דו װאַרפֿסט זיך אַזױ מיט שידוכים. װאָס קלערסט דו מען װעט דיר אױסכאַפּן? װער דאַרף דיך האָבן? דאָס איז פֿאַר דיר פּאַסיק. דרעק מיט דרעק קלעבט זיך גוט צאַם.

דער לעצטער זאַץ האָט זי למעשה נישט געזאָגט און איך האָב עס צוגעלײגט כּדי שלא להשאיר הנייר חלק.

העװ אַ נײַס דײ!

6 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

דרעק מיט דרעק קלעבט זיך גוט צאַם - disturbing. what did you mean by this? & welcome to your new home.
- Isaac

אנונימי אמר/ה...

katle darling. good to see your wit intact and good to see english running from left to right. but the thin font is harder to read. is the box containing the old font as of yet unpacked?

קטלא קניא אמר/ה...

הוא הדבר אשר דברתי. איך װײס דאָ גאָרנישט. איך װײס נישט װאָס דאָס מײנט אױסצופּאַקן אַ פֿאָנט. אַמאָליקע צײַטן זענען שרײַעבערס געװען שרײַעבערס און זעצערס זעצערס. הײַנטיקע צײַטן מעגן זעצערס װײַטער בלײַבן זעצערס אָבער פֿון שרײַעבערס פֿאַרלאַנגט מען אַז זײ מיזן אױך זײַן זעצערס. הלמאי?

אנונימי אמר/ה...

קטלא טייערער דאס איז נישט מעגליך צו לייענען

Isaac, Translate This! אמר/ה...

(I tried posting this in Yiddish, but it got lost.)
The type is takeh small. Readers can get around this by adjusting the type size of their browser (view/type size in IE.) If Rabayni wishes, I can talk him through how to change the template so that the post body is a little bigger (or just send him the snip of code.) A gitten Shabes.

HuAdmor אמר/ה...

איך האב i don't have a yiddish keaboard so its hard for me to type in yiddish..... nu bekurev.... a zees yur