יום רביעי, ספטמבר 08, 2004

אָט זעט אַ חידוש!

װי אַיעדער װײסט טון זיך נײַע בלאָגס פּרה ורבה זײַן כּרימון און װי בײַ פּריה ורביה איז דער אָנהײב שטענדיק געשמאַק אָבער געבױרן װערן קען אַלץ אַ נפֿל. כּן הדבר הזה.

אַז איך שטעל נישט בײַ די לינקס אַלע פֿרישע איז עס נישט װײַל איך פּסל זײ אָדער איך גלײַך זײ נישט. ס'איז פּשוט אַז צײַט איז אַזױ ענק אַז ס'נעמט אױף צופֿיל צײַט מיטצוהאַלטן.

מאַכט זיך אָבער אַז מען זעט עפּעס װאָס המקרא אומר דרשני. אָט אַזאַ מציאה האָב איך געפֿינען װאָס שטײט קאָפּ און פּלײצעס איבער אַסאַך און דערפֿאַר פֿאַלט פֿון אים נישט שופּן.

יאַאַאַמױד עלאַברעק!

אין תגובות: